Indlæser...
Indhold

Sandheden er...

Af: Daniel Lehmann | for 2 måneder siden | 55 blokke

Sandheden er, jeg er meget taknemmelig for at nogle af mine medmennesker, med rette afstemte intentioner, har turde stille sig op fortælle deres sandhed. De har vovet at stille sig udenfor fællesskabet, og været tro mod dem selv i processen, i deres konstruktive kritik de udøver for det højeste og bedste for alle. Følgende tilrettelagte historie er blot en lille kollektion af sådanne individer i form af interviews og præsentationer.

Informations Overflod

Sandheden er at teknologier såsom tv’et, og i mere moderne forstand internettet, har formet vores informations landskab og hertil vores samfund. Dette argument er blandt andet uddybt af professor Neil Postman i bogen med den tanke provokerende titel: "Vi morer os ihjel." Det vil med andre ord sige, at når teknologier blive introduceret i samfund stiller de krav til hvordan de kan blive brugt. I vores henseende betyder det at vores information har tilpasset sig deres medium.

Laterligørelse opretholder den skjulte magtstuktur

Sandheden er at folk der søger efter sandheden på egen hånd efter hvad der er op og ned, sandt og falsk, i deres verden, oftest bliver latterliggjort. Det er social psykologiske mekanismer der ligger til grunde for disse følte og betydelige skillelinjer vi mærker i samfundet til dags dato. Givet det sociale klasselag man befinder sig i og andre parametre, gør dette det enten nemmere eller lettere for os at udøve konstruktiv kritik, og sågar have en sund skepsis overfor magthaverne.

Er du klar til at sætte ud på en rejse?

Sandheden er at ligesom filmen Hobiten, eventyret fra Tolkien, hvor hovedkaraktereren Bilbo bliver inviteret ud på et eventyr af troldmanden Gandalf, har jeg også et foreslag til dig. Og høre denne information for første gang med et åbent og kritisk sind kan være, for at sige det ligeud, grænseoverskridene. Det er selvfølgelig op til dig selv om du vil, men jeg vil blot her pointerer at selv om vi som menneskehed har gennemgået enorme forhindringer i vores udvikling, er der håb og glædelige nyheder for enden af tunnelen.

Spot løgnene

Sandheden er at problemerne der omgiver os er så talrige at det begynder at ligne et indviklet garn af tråde der fører allesteds. Det giver mening at starte med og forsøge at afvikle denne følte afmagt og håbløshed der ved første øjekast møder en, og forsøge at overskueligegøre processen ved at tage udgangspunkt i en konkret problemstilling, som vil tjene os som et godt eksempel her og fremadrettet: Corona også kendt som covid-19.

Strømlinet kommunikation igennem medierne

Sandheden er, uagtet samtale emnet, at hovedstrømsmediernes budskaber og kommunikation er velplanlagt og nøje overvejet. Det vil med andre ord sige at intet slipper igennem mediernes nåle øje, som skal rettes ud mod den brede danske befolkning, der ikke er blevet set igennem i sømmende. Med forrige interview med Mike Yeadon i baghovedet kan vi også se der er kompetente og kvalificerede mennesker som ikke kommer til orde selvom deres kritik ikke fejler noget, men herimod mangler i hele debatten. Det er heller ikke alle kritiske historier der når ud til den brede befolkning og der er ikke altid lige så høje objektive og undersøgende journalistiske standarder som vi nu engang ville ønske for alles bedste.

Fremstillet samtykke

Sandheden er at det er mere en på tide at gøre op med vores hovedstrømsmedier, og nyhedsparadigme, og at dette i skrivende stund faktisk er i fuld gang med at tage fart, døbt under navnet: "alternative medie." I en tid hvor det føles som at vi ikke kan komme til enighed om særlig mange ting i vores samfund, hvor det føles som om at alting bliver gjort op i dualiteter og opsummeret under mantraet "enten er du med os, ellers er du imod os", er der faktisk forbavsende nok enighed fra såkaldte "offentlige intellektuelle", og har været det i lang tid, hvad angår tilliden til hvad vores medier fortæller os varetager vores interesser.

Ideologisk undergravning

Sandheden er at krigen vi befinder os i nu, ikke finder sted "uden for os selv", men mellem vores øre. Man er med andre ord gået væk fra at bruge fysisk krig som det primære våben, til psykologisk krigsførsel i et forsøg på at demoralisere fjenden, hvilket Yuri Benzemov tidligere KGB agent for USSR og afhopper til USA, i dette interview, kalder for "ideologisk undergravning." Ingen kan lide at blive manipuleret og det er svært at anerkende overfor sig selv hvis man er blevet det. Men anerkendelse af situationen er nu engang vejen til bedring. At forstå denne propaganda taktik er vigtig i vores moderne realitet.

Propaganda i en moderne kontekst

Sandheden er at propaganda har fundet sted i mange år. Fra første og anden verdenskrig til den kolde krig. Propaganda er aldrig gået væk. Det lever i bedste forstand. Et institut, placeret i England, der specialiserer sig indenfor propaganda er Tavistock Institutet. Deres rolle er ikke ubetydelig i de samfundmæssige ændringer, for godt og for ondt, vi ser i dag. Derfor er det nu på tide at stifte sig bekendskab med denne institution hvis man ikke havde hørt om dem før.

Komite 300

Sandheden er at der har eksisteret en overnational komite bestående af 300 mennesker, heriblandt var netop afdøde Henry Kissinger, hvori dronningen af England, dronning Elizabeth, var et vigtigt medlem indtil for nylig. Hermed får vi det første indblik i en verden, som den kendte forfatter H.G Wells skrev, "almindelige mennesker" ikke er bekendt med, nemlig hemmelige samfund og deres signifikante betydning de har haft igennem vores historie helt frem til i dag. Det bedste sted at starte er at kigge på det gamle britiske imperie, der strakte deres arme af indflydelse verden over, og verden det udviklede sig set fra dette nye, ikke så ofte belyst, perspektiv.

Hr. Rothschilds penge er energi opdagelse

Sandheden er at vores økonomiske system på mange måde er fundamentet for et stabilt og velfungerende samfund. Det forholder sig dog sådan at central bankerne er privat ejede, hvilket må siges og være en modstrid i forhold til at bevare vores fælles økonomiske interesser.

En usynlig magt struktur der operer i skyggerne

Sandheden er at den formodentligt sidste egenrådige amerikanske præsident, John F. Kennedy, før han blev myrdet, med stor sandsynlighed af folk med forbindelse til CIA, holdt en tale foran den amerikanske presse, hvor han belyste den usynlige magt struktur der operer i skyggerne. Som han siger i talen hører hemmelige samfund og troskab overfor sine egne i logen før sine andre medborgere ikke hjemme i et frit og åbent demokrati. Det samme, ville jeg mene, gør sig gældende i Danmark.

CIA influerede gårsdagens nyheder

Sandheden er at CIA, under vietnam krigen, havde en direkte indflydelse på hvad de amerikanske medier skrev om. Ifølge den tidligere CIA-analytiker Frank Sepp, i dette interview fra 1983, hvar der tale om at der blev vidergivet bevidst disinformation, til bestemte udvalgte journalister, for derved at få de ønskede udfald på krigens gang dengang. Denne påvirkningsvirksomhed i den journalistiske process gik under kodenavnet, Operation Mockingbird.

CIA influerer morgendagens nyheder

Sandheden er at CIA stadig blander sig i den journalistiske process. Udo Ulfkotte, en forhenværende tysk journalist, forklarer i dette interview hvordan han blev opsøgt af agenter fra CIA der fortalte ham hvad han skulle skrive om. For eksempel blev han bedt om at vinkle russerne på en sådan måde, at det skulle været et forsøge på at opildne til krig på det europæiske kontinent. Interviewet er et par år tilbage, men er stadig meget sigende i dag.

FBI og infiltration af græsrodsbevægelser

Sandheden er at FBI har et igangværende program der går under betegnelsen COINTELPRO (Counter intelligence Program) der igennem tiderne har infiltreret diverse borgerrettigheds såvel som græsrodsbevægelser. Martin Luther King Jr. og Black Panther bevægelsen er blot nogle af dem. Hvis der i sandhed ikke var noget at skjule eller noget på spil for de reele magthavere, hvorfor er der så til stadighed et behov for disse manøvre der skal forsøge at undergrave og eliminere al modstand, der oprinder fra bunden, indenfor en given problemstilling?

CIA finansierede feminisme

Sandheden er at Gloria Steinem, en af lederne i den anden bølge af feminisme der svøbte over USA i slut 60'erne og start 70'erne var, med hendes egne ord, finansieret af CIA. Det giver anledning til en masse forundrelser over hvad feminisme dengang, såvel som i dag, i virkeligheden går ud på. Kunne det være at skabe en konflikt i mellem de to køn for at skabe en "nødvendig" ustabilitet i samfundet? Igen, så tænker vi ikke alle ens og nogle elitære mennesker mener kerne familien er gået fallit og i bedste socialistiske stil at staten skal varetage dette job fremadrettet.

CIA og jagten på tanke kontrol

Sandheden er at den ultimate form for kontrol er over en persons tanker. Hvis man kan styre disse, kan man diktere efter behov hvad personen skal og ikke skal gøre. Man bliver til en marionet dukke på en snor. Først under kodenavnet projekt Artichoke, som herefter blev til det mere velkendte navn MKUltra, har CIA, blandt andet på danske børnhjems børn og i kælderen på Frederiksberg hospital, foretaget ulovlige tanke kontrol eksperimenter på uvidende forsøgspersoner.

Målrettede individer

Sandheden er at bestemte udvalgte personer, af det man kalder for Deep State, dvs. FBI, CIA samt andre amerikanske agenturer, uvilligt deltager i et eksperimentelt program der blandt omfatter psykologisk, fysisk og følsesmæssig stress. Målet med programmeret er at perfektionere, igen, tanke kontrol metoderne, ved først at afprøve det på en bestemt befolkningsgruppe, for derved at kunne rulle dette adfærds inddæmmende net ud over resten af befolkningen og potentielle fremtidige "afvigere".

Trådløs stråling er sundhedsskadeligt

Sandheden er at der på din smartphone ligger en slags indlægningsseddel, som regel inden i indstillinger, hvor der står at telefonen ikke er testet til at man har den på kroppen, da strålingsfaren overskride det tilladte lovkrav både i EU såvel som USA. Men på trods af dette fortsætter udviklingen og udrulningen af de næste generationer af trådløs kommunikation ufortrødent, såsom 5g, da denne platform bliver anset som kritisk infrastruktur for den offentlige såvel som private sektor.

Målrettet individ. En sag på dansk jord

Sandheden er at disse ulovlige eksperimenter, der er målrettede individer, også foregår på dansk jord. Følgende er et interview med Anne Have baseret på hendes vidnesbyrd the Art of Destruction - den skjulte krig. Det er et indblik i en del af Danmark som langt de færreste kender til og som bl.a. involverer forfølgelse, chikane og overvågning begået af et netværk af grupperinger på engelsk kaldet organiseret stalking. Organiseret stalking opstod oprindeligt i USA, men konceptet og de anvendte metoder er også blevet praktiseret under den kolde krig, hvilket med tiden skulle føre Anne Have på sporet af sin familiebaggrund.

Psykiatrien er en kontrol instans

Sandheden er at psykiatrien er intet mindre en adfærdskontrol og har ikke nogen basis i hverken natur- eller sundhedsvidenskaben. Hvad er acceptabelt og ikke acceptabelt adfærd, og sågar tanker, i vores samfund? Det er en myte at der findes mentale sygdomme, som Thomas Szasz i 1960'erne blandt andet uddybte i hans kritik af psykiatrien. Når mennesker kommer ind i psykiatrien er det fordi de oftest har været udsat for et traume de skal have hjælp til at bearbejde.

CIA og ekstra sanseopfattelser

Sandheden er at CIA, blandt andet under kodenavnet projekt "Stargate", har udvist en stor interesse for mennesket og ekstra sanseopfattelser vi måtte besidde såsom telepati, remote viewing mm. Når man går fra de vante rammer, altså den materialisiske verden og træder ind i den metafysiske er der mange der helt autmatisk står af. Man må dog tilkendegive at det er bemærkelsesværdigt at CIA tager dette emne, ikke blot seriøst, men at de aktivt forsker i det med gode resultater.

Det amerikanske industrielle militær kompleks

Sandheden er at der er steder som den amerikanske præsident, eftersigende lederen af den frie verden, ikke kan gå fordi hans sikkerheds godkendelse ikke er høj nok. Einsenhower, i hans afskedsaddresse advarede også om det amerikanske industrielle militær kompleks. Med et enormt budget samt magt koncentration og faciliteter med en sikkerheds godkendelse over præsidentens, hvad kunne disse faciliteter gemme på af hemmeligheder, hvis nogen, uden for offentlighedens skue?

Krigen mod terror

Sandheden er at 9-11, med høj sandsynlighed, var et "inside job" der var startskudet for at krigen mod terror kunne begynde. Det var aldrig påvist at Irak havde masseødelæggelses våben der senere lå til grunde for at Danmark blandt andet, undet ledelse af dengang statsministeren Anders Fogh, gik med ind i krigen mod terror og for at sprede demokrati til det fjerne mellemøsten.

Moderna er samarbejdspartnere med Darpa

Sandheden er at med corona under opsejling, i 2020, blev tromlet en stemning ud i hovedstrøms medierne om at der var en hæsblæsende jagt på at finde en kur imod covid-19, i form af en vaccine. Hvilket land, heriblandt Danmark, ville være den første til at finde en kur? I virkeligheden viste det sig at der slet ikke var nogen konkurrence eller jagt efter kur, men at den amerikanske forsknings gren DARPA allerede havde arbejdet på mRNA platformen i mange år forinden.

Uskyldige mennesker kommer til skade

Sandheden er det er vigtigt og huske på at den DARPA med udviklede mRNA platform var haste godtkendt her i Europa under EUA (Emergency Use Authorization). Det betyder at den ikke gennemgik de samme strenge krav som det normalt kræves for at en såkaldt vaccine kan blive godkendt her i Europa. Det betyder samtidig også at firmaer såsom Moderna, og de andre, ikke kan holdes ansvarlige for nogen potentielle bivirkninger samt skader der måtte opstå senere hen i forløbet.

Darpa grundlagde Facebook

Sandheden er at samme dag som DARPA nedlagde deres lifelog projekt, den 4 februar 2004, var samme dag som facebook blev grundlagt. DARPA's lifelog projekt gik ud på at indsamle så mange person datapunkter som muligt om mennesker verden over. Ved, ligesom med Moderna formegentligt, at bruge det man kalder for et "shell company" kunne man øge chancen for at folk frivilligt ville overgive disse informationer og at der ikke ville blive stille nogle spørgsmål til at det var et privat firma, og ikke det amerikanske militær, der lavede denne indsamling.

Fra psykologisk krigsførsel til sinds krig

Sandheden er at det amerikanske militær har en psykologisk krigsførsels afdeling der har været ledet af en åben satanist der gik under navnet Michael Aquino. Hans skrev blandt andet bogen "From Psyops to Mind Wars" der omhandler denne form for moderne krigsførsel. I en opsigtsvækkende video promovering af deres militær afdeling, lægger de selv op til det åbne spørgsmål om hvem der mon trækker i trådene bag kulisserne.

Blowing the whistle on whistleblowers

Sandheden er at desorientere, forvrænge og bedrage er hvad satanister praktiserer. De ser en dyd i at klæde sig ud, og tage maske på, og opnå folks hårdt oparbejdede tillid, for derefter at smide masken og forklædningen på gulvet og vise deres sande ansigt i sidste akt inden tæppefald. Ved at sætte sig ind i disse aspekter i den menneskelige oplevelse kan vi nu se verden med helt andre briller.

Sataniske elementer i det amerikanske militær

Sandheden er at den sataniske forskrækkelse opstod i kølvandet af at man i 1980'erne accepterede satanisme som en religion på lige fod med alle andre. De kristne samfund i USA var i særdeleshed i oprør over dette og mange betragtede da heller ikke satanisme som værende så uskyldigt som nogle prøvede at få det til at fremstå. Forskellen må jo til stadighed siges at være de meget grusomme ritualer man i denne trosretning praktiserer.

Bindeledet mellem militæret og det okkulte

Sandheden er at der er en bro imellem det amerikanske militær og det okkulte. Udover praktiserende satanister, er der mange håbefulde aspiranter som skal accepteres ind i frimureriet, eller andre hemmelige samfund, før de kan klatre op af karrierestigen i militæret. Her mindes jeg om afskeds ordene fra Eisenhower, der advarede os om magt koncentrationen i det amerikanske industrielle militær kompleks. Ligeså er det med JFKs tale til pressen der advarede os om de hemmelige samfund. Hvor er demokratiet blevet af, hvis disse mænd pludseligt besluttede at undlade offentligheden fra at tale del i hvad de går og laver, bag en mur af sikkerheds godkendelser langt over præsidentens?

Hemmelige samfund og psykologisk krigsførsel

Sandheden er at der en "os" og en "dem" mentalitet der gennemsyrer de hemmelige samfund, hvis medlemmer i vores antagede offentlige og demokratiske samfund har stillinger i vores efterretningstjenester samt militær. Denne mentalitet retfærdiggøre hermed at gøre deres medborgere, deres egne naboer sågar, til fjenden der skal bekæmpes med psykologisk krigsførsel. Vi andre er ikke "initierede" og derved uvidende om hvad der reelt foregår af planlagte operationer på, ikke blot det amerikanske folk, men folk verden over. Denne tankegang, altså en dyb forrådelse af sine egne medmennesker, har sat en forrådnelsesprocess i gang i mange af disse loge medlemmers etiske og moralske kompas og de svømmer forvirret rundt i et sort hav af uro og intethed.

Hvad er frimureriet?

Sandheden er at frimuriet ikke blot er en lille ubetydelig del af vores samfund, men at det i virkeligheden er Blegdamsvej nr. 23 der er magtcentralen i Danmark, og ikke borgen. Noget som ikke fylder i vores skolebøger, ej heller historietimerne, er at frimurerne, blandt andet, var instrumentelle i grundlæggelse af USA. George Washington, Thomas Jefferson var blandt andet frimurer. Bag nærmest hver historisk begivenhed kører et parallelt spor af mærkbar indflydelse, fra disse okkulte samfund, på slagets gang. Udadtil opretholder dette hemmelige samfund en facade af velgørenhed, men som man stiger i graderne og når op til 33 grad, finder man ud af at det er en organisation med rødder i satanisme.

Predictive programming

Sandheden er at de hemmelige samfund mener at have fundet et smuthul der tillader dem at undgå en åndelig lov de praktiserer. Det betyder at hvis de informerer de "uniniterede" og uvidenede resten af befolkningen om hvad de har tænkt sig at gøre før de gør det, giver vi en form for "stille" samtykke og derved undgår de at nogle som helst dårligdomme falder tilbage på dem, altså det man indenfor hinduismen, blandt andet, kalder for den karmiske lov. Dette fænomen kaldes for "predictive programming" og vi som befolkning blive oftest fortalt om begivenheder, med andre ord kriminelle handlinger, de vil begå på forhånd, igennem film, tv samt andet underholdning.

Hemmelige samfund og deres kulturelle indflydelse

Sandheden er at man kan programmere en computer, men man kan også programmere sit sind. Det værste eksempel er Disney. Fra 1991 til 2022, et spænd på 31 år, kørte Disney Sjov på Danmarks Radio, hver fredag aften og genudsendt lørdag morgen. Disney er fyldt med subliminale beskeder som desværre har en seksuel karakter. Walt Disney var en 33 grad frimurer af den skotske rite. Det viser hvor meget kultur indflydelse disse hemmelige samfund har haft.

The Franklin Coverup

Sandheden er, for at de hemmelige samfund kan operer med deres netværk af indflydelse, i det skjulte, bliver man oftest nødt til at tage "nødvendige" metoder i brug for at nå sit endegyldige mål af ultimativ magt. Afpreseningsmetoder bliver ofte taget i brug, for at kompromittere politikere og andre mennesker af indflydelse i et samfund. Dette involverer også seksuel udnyttelse af børn, som Franklin skandalen, blandt andet, tager afsæt i. Dette er blot en af metoderne der bruges til at korrumpere institutioner, ved at holde nøje og opdaterede filer af smuds på nøglefigurer i disse selvsamme institutioner.

Pizzagate

Sandheden er at Franklin Skandalen ikke er den eneste af sin slags. Under optakt til præsident valget i 2016 kom der en ligende hændelse ud der gik under navnet: "Pizzagate". Dette førte, ligesom førnævnte skandale, lige til døren til det hvide hus.

Hvorfor gør de det?

Sandheden er at forstå ikke er at tilgive. Det er nemt at lade sig rive med, og gå ned i følesernes vold, når man især hører om børn der bliver seksuelt misbrugt. At tage uskylden fra et barn, tror jeg ikke der er noget vi mennesker kan mobiliserer mere vrede over. For at se en ende på pædofili bliver vi nødt til at forstå hvorfor de gør det og samtidig råbe et kollektiv rungende nej til når selvsamme hemmelige samfund prøver gradvist at få vores samfund til at acceptere denne type adfærd.

Det gamle frimurer system der styrede verden

Sandheden er at vi alle, ung som gammel, er blevet født ind i et ældgammel frimure system der er gået i arv fra generation til generation. Det er vigtigt at have en indsigt i dette da vi i skrivende stund står overfor en overgang for menneskeheden, hvor vi selv har råderet og kan vælge mellem hvilket system vil vi have skal erstatte det nuværende.

Vi bliver forgiftet

Sandheden er at vi er hvad vi spiser og at gen modificeret mad går ind og ændre vores genetiske ophav. Her spiller Monsanto en stor rolle. Monsanto leverer 90 procent af de GE-frø, der bruges på det amerikanske marked. Monsantos lange arm strakte sig så langt, at det amerikanske fødevare- og lægemiddelagentur i begyndelsen af halvfemserne endda ignorerede advarsler fra deres egne videnskabsmænd, som advarede om, at GE-afgrøder kunne have negative sundheds konsekvenser.

Fri energi bliver holdt fra os

Sandheden er at teknologier og innovationer er blevet hemmeligholdt fra os. Det inkluderer blandt andet enheder som kan genere fri energi fra æteren. Vi tager som regel for givet resourcer såsom vores vand og ilt, og forventer de kan tilgås gratis nærmest som en menneskeret, men vi har endnu ikke formået at gøre det samme indenfor energi sektoren. Her er det stadigvæk olie, som er en kostbar resource, der får vores samfund til at køre rundt og mere moderne tiltag såsom solenergi og vindmøller til at kompensere for el-bils revolutionen som i virkeligheden kan ses som en tilbage gang i stedet for fremskridt alt taget i betragtning. Det hele er en distraktion for mere sofistikerede teknologier. Hvorfor? Fordi man ikke kan tjene ligeså mange penge på dem?

FN's Agenda 2030

Sandheden er at Agenda 2030, blev adopteret i 2015 af samtlige af FN's medlemslande, inklusiv Danmark, er en omfattende plan med henblik på at skabe sig kontrol over alle mineraler, vand, planter, dyr, produktion, energi, information og dertil også mennesker.

Uvidenhedens voldgrav

Hvor meget af vores skolegang går ud på at gentage, og huske udenad, andres lærte erfaringer og observationer ud fra en lærebog? Hvis man er god til udenadslære og parere ordrer fra lærerne og professoren, med andre ord gøre som der bliver sagt, betyder det så at man er klog?

Har du bygget din dommedags bunker endnu?

Sandheden er at hvis du på dette tidspunkt‚ når du læser dette, ikke har søgt tilflugt i din bunker og venter på at "katastrofen" skal indtræffe, har du mulighed for at være en del af løsningen og ikke problemet på denne gåde der stiger menneskeheden i øjnene. Hvordan har vi kunne lede os selv så meget på afveje?

Alt er ikke fortabt

Sandheden er at situationen, vi som menneskehed står i, sommetider kan virker en lille smule håbløs. Men der er altid håb, og hjælp til dem der er villige til at hjælpe sig selv. Men det betyder samtidig at man, specielt i disse tider, skal være omstillingsparat. Det skal betyde at man, i sin søgning og stræben efter sandheden, skal være klar på at ændre sine tanker om ting man før troede var helt ude i skoven, folk må have været faret vild eller røget ned i kaninhullet sammen med Alice.

Jeg havde en oplevelse!

Sandheden er at mange mennesker her på jorden har det vi kan kalde for "spirituelle oplevelser" der involverer mennesker, samt andre racer, fra en anden del af vores store univers. Selve ordet "Alien" betyder i dets eksakte mening, på engelsk, noget der er fremmed og fjernt fra os selv. Den ultimative form for tanke kontrol, som jeg ser det, er at vi er blevet forsøgt bildt ind, som menneskehed på denne planet, at vi er helt mutters alene i universet, når der i virkeligheden, bare i vores solsystem, vrimler med liv.

Vi er i slutningen ikke begyndelsen på tredje verdenskrig

Sandheden er at vi ikke er i opstarten til en tredje verdenskrig, men at vi har befundet os i den siden slutningen på anden verdenskrig og den er nu ved at nå sin slutning. Hændelserne det skete før, under og efter anden verdenskrig skal omskrives og vores historie bøger skal opdateres. Det er sejrherren der får lov til at skrive historien om hvordan slagets gang gik.

Base Ny Berlin

Sandheden er at tyskerne, efter andenverdenskrig, havde bygget en række forbundede baser nede på Antarktis hvori en af dem blev kaldt "Base Neue Berlin" eller på dansk "Base Ny Berlin".

Mere fakta en fiktion

Sandheden er at serier såsom "Stranger Things" på Netflix, indeholder mere fakta en fiktion. Det er igen "predictive programming" der er på spil, som fortæller os en række sandheder, men gør det igennem såkaldte "fiktive" fortællinger igennem tv og film. Der er dog intet fiktivt ved at det amerikanske militær, og efterretningsvæsen, har kidnappet børn, i det virkelige liv, og udført ulovlige eksperimenter på dem.

"11" i det virkelige liv

Sandheden er at det amerikanske militær har et hemmelig rum program. I disse programer, og lignende black ops projekter, gør man flittigt brug af børn til eksperimenter med diverse formål. Rebecca Rose er en af disse børn. Hun kommer fra en militær familie, hvor hendes far, blandt andet, arbejdede for Lockhead Martin i hemmelige black ops programmer.

Vi er ikke alene i universet

Sandheden er at vi ikke er alene i universet. Hvis vi blot tager udgangspunkt i vores sol system er der rigtig meget aktivitet. Der har været, og fortsætter med at være, meget bevågenhed, fra andre racer, hvad angår dilemmaet planet jorden, og dets menneskhed på overfladen, står i. Derfor besluttede nogle venligtsindede racer at hjælpe, og etablere kontakt til specifikke personer, så de kunne viderbringe information omkring hvem vi i sandhed er, og vores forhold til universet, og som et bind for øjenene har været blevet mørklagt for os.

Vores historie skal omskrives

Sandheden er vores historie skal omskrives. To navngivne individer skiller sig ud og optræder igennem vores historie, i forskellige civilisationer, igen og igen. De to Annunaki halvbrødre Enki og Enlil.

Det store billed

Sandheden er at vi som menneskehed har været opdelt i to lejre. De inviede og de uinviede. George Green var en tidligere investeringsbankmand som bag lukkede døre, i alle fineste selskab, har indsigt i hvordan nogle af vores medmenneske, med en enorm magtindflydelse, planlagde depopulation, FEMA lejre, som former for moderne koncentrationslejre, og generel selvudslettelse af deres egen menneskerace. Håbet heri ligger, at selv de inviede, når de hørte om disse planer, var forfædret over dem og har aktivt arbejdet på at forhindre disse planer skulle komme til virkelighed. Heriblandt, George Green.

Kvante manifestation

Sandheden er at kvante fysiken er en mere akurat beskrivelse af hvordan vores univers er struktureret. De små byggesten i universet, dem man ikke kan se med det blotte øje på atomart og subatomart niveau, spiller en langt mere væsentlig rolle i vores liv end vi måske går rundt og tror.

Hvad gør vi så nu?

Sandheden er at der er lys for enden af tunnelen. Hvis du har nået bunden, i denne historie, og nu spørger dig selv hvordan du kan hjælpe, vil jeg her komme med mit bud der bygger på mange timers personlig reflektion og forsøg på at finde ind til kernen af selvsamme spørgsmål.

Del historien:

Rul ned for at se mere